Megaustawa i 5G – czyja to zupa?

Plany rządu dotyczące wprowadzenia nieprzebadanej technologii 5G budzą rosnący sprzeciw społeczny, podobnie jak kontrowersyjny projekt cyfrowej megaustawy, której procedowanie nabrało w ostatnich dniach zawrotnego tempa. W procesie tym rząd bezprawnie i skandalicznie pomija stronę społeczną i za nic ma sobie głos ostrzegających przed zagrożeniami naukowców. Jednym z bohaterów tej przepychanki jest wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Witold Czarnecki (PiS), który na poświęconym megaustawie posiedzeniu tej komisji w dniu 3 lipca postawił sobie za punkt honoru nie dopuścić do głosu: strony społecznej, zadających niewygodne pytania posłów, a nawet polemizujących z ministerstwem cyfryzacji przedstawicieli UKE. Jego zwrot „Nie będziecie nam mieszać w naszej zupie” jest dobrą ilustracją tego, jak PiS rozumie demokrację i powierzony mu przez wyborców mandat do sprawowania władzy.

Czytaj dalej

11.07.2019 MEGAUSTAWA PONOWNIE W SEJMOWYCH KOMISJACH

Komisja senacka zagłosowała, ale Senat jeszcze nie głosował!!!

Megaustawa wraca do komisji sejmowej, odwołanej w dn. 4 lipca, a teraz zapowiedzianej na nowo:
http://sejm.gov.pl/ :

Planowane posiedzenia komisji sejmowych:
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 • 16 lipca 2019 (wtorek), godz. 16:00 sala nr 312, bud. U
 • Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej
  – przedstawia prezes NIK.
 • Rozpatrzenie Informacji nt. uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi sieci 5G 
  – przedstawiają: Minister Środowiska, Minister Zdrowia oraz Minister Cyfryzacji.


Najbliższy możliwy termin posiedzenia senatu, na którym megaustawa może zostać przegłosowana, to 31 lipca.

9.07.2019 MEGAUSTAWA W SENACKICH KOMISJACH

Fragment relacji z posiedzeń komisji:

 1. Wystąpienia strony społecznej:
  https://www.youtube.com/
 2. Pytania senatorów
  Warto zwrócić uwagę, że pytający powołują się na informacje otrzymane od zaniepokojonych obywateli. A to oznacza, że nasza kampania informacyjna skierowana do rządzących ma sens!:
  https://www.youtube.com/watch?v=AhRi6NOSjSk&fbclid=IwAR2_a-Yi9aRnmH_UQpjEYBvT0sINQdmEFMC14kQRcP7tuWDDtxjHRevYaRQ


I nieco więcej fragmentów zamieszczonych na stronie Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych:
https://niss.org.pl/

Efekt końcowy? Komisja senacka przegłosowała przyjęcie megaustawy bez poprawek:
https://www.youtube.com/

PODPISZ PETYCJĘ!


Czy Senat powtórzy sejmowy skandal?
Czy Senatorowie będą na tyle odważni, by stanąć po stronie Polaków pomimo presji wywieranej przez korporacje i władze „odgórne”?


W zeszły piątek, 4 lipca 2019, sejm przegłosował megaustawę o 5G .

Odrzucenie większość poprawek zgłaszanych przez posłów ugrupowań Kukiz’15 i Konfederacji zajęło naszym rządzącym…18 minut! Warto posłuchać, jak wśród śmiechów i gadulstwa próbuje nas bronić dosłownie trzech posłów! Dzięki temu można też się dowiedzieć, gdzie mają nas największe ugrupowania w Polsce, obiecujące nam przed jesiennymi wyborami złote góry : 
https://www.youtube.com/

Za megaustwą głosowali wszyscy posłowie PiS z wyjątkiem czterech. Czwórka, która nie poparła tego dokumentu, wstrzymała się od głosu. Nikt nie głosował przeciw!
Partia, która regularnie twierdzi, że jest ugrupowaniem najbardziej reprezentawnym dla tradycyjnych polskich wartości, podejmuje decyzje, które można określić ludobójstwem przeciwko swoim własnym wyborcom… i nigdy nie ostałaby się w uczciwym sądzie.

PO-KO poszedł tą samą drogą: choć jeden próbował bronić honoru tej koalicji głosując przeciw.
Szczególnie kontrowersyjne było głosowanie Kukiz 15. Tutaj, z dwudziestu dwóch posłów, tylko pięciu głosowało przeciw, a ośmiu(!) głosowało za ustawą. PSL-UED głosowano  dziesięć przeciw i trzy za.

UWAGA!
Zaledwie dwudziestu jeden posłów spośród czterystu dwudziestu dwóch, głosowało przeciwko megaustawie!
PiS i wszyscy posłowie, którzy przegłosowali tę ustawę, otwarcie naruszyli m.in. Konstytucje RP i Powszechną Deklarację Praw Człowieka. SKANDAL! 


Głosowanie za wdrożeniem niesprawdzonej, nieludzkiej technologii 5G, która przyniesie ogromne korzyści korporacjom a obywatelom/wyborcom choroby i dalsze zniewolenie, jest skandalem na najwyższym poziomie.

Czy Senatorowie będą na tyle odważni, by stanąć po stronie Polaków pomimo presji wywieranej przez korporację i władze „odgórne”?


UWAGA!

Koalicja na rzecz Polski Wolnej od 5G domaga się natychmiastowego moratorium na 5G i zyskuje coraz większe wsparcie publiczne.
Jej petycję o moratorium na 5G i redukcję ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne podpisały już tysiące osób!


PODPISZ I TY! :

https://naszademokracja.pl/petitions/