PETYCJE

 

Poniżej znajdziecie petycję sformułowaną przez naszą Koalicję, skierowaną do władz polskich, która dotyczy megaustawy i uruchomienia w naszym kraju technologii 5G. Koniecznie się z nią zapoznajcie, podpiszcie i rozpowszechniajcie!

Petycja o moratorium na 5G i redukcję ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne

 

Zachęcamy do wysyłania własnych petycji pojedynczo lub też grupowo, np. do gmin, powiatów czy miast, w których mieszkacie. Warto, żeby były one krótkie, zrozumiałe i zawierały realistyczne żądania. Z doświadczenia Koalicji Polska Wolna od 5G: w jednej z naszych petycji zażądaliśmy, aby gminy i miasta usunęły Wi Fi ze szkół i zastąpiły je Internetem przewodowym. Często padała odpowiedź, że decyzja o tym czy w danej szkole jest czy nie ma Wi Fi należy do dyrektora placówki i dana gmina czy miasto nie może tego nakazać. 

Pamiętajcie też o prawidłowym sformułowaniu petycji i podaniu wszystkich potrzebnych danych. Szczegóły jak powinna być sformułowana petycja znajdziecie w Ustawie o petycjach z 11 lipca 2014: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001195