11.07.2019 MEGAUSTAWA PONOWNIE W SEJMOWYCH KOMISJACH

Komisja senacka zagłosowała, ale Senat jeszcze nie głosował!!!

Megaustawa wraca do komisji sejmowej, odwołanej w dn. 4 lipca, a teraz zapowiedzianej na nowo:
http://sejm.gov.pl/ :

Planowane posiedzenia komisji sejmowych:
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

  • 16 lipca 2019 (wtorek), godz. 16:00 sala nr 312, bud. U
  • Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej
    – przedstawia prezes NIK.
  • Rozpatrzenie Informacji nt. uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi sieci 5G 
    – przedstawiają: Minister Środowiska, Minister Zdrowia oraz Minister Cyfryzacji.


Najbliższy możliwy termin posiedzenia senatu, na którym megaustawa może zostać przegłosowana, to 31 lipca.