JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ

Chcesz do nas dołączyć?
Nic prostszego.
Wystarczy na adres: stop5g@protonmail.com wysłać e-mail o następującej treści:

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO KOALICJI „POLSKA WOLNA OD 5G”

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią „POROZUMIENIA W SPRAWIE UTWORZENIA KOALICJI ‚POLSKA WOLNA OD 5G’”  oraz, że zgadzam się:
1. Z CELAMI KOALICJI „POLSKA WOLNA OD 5G”
2. ZE STANOWISKIEM KOALICJI „POLSKA WOLNA OD 5G”
3. NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH DLA REALIZACJI PROGRAMU DZIAŁAŃ KOALICJI „POLSKA WOLNA OD 5G’

Chcę zostać członkiem KOALICJI „POLSKA WOLNA OD 5G”.
Zobowiązuje się do aktywnego wspierania działań tej Koalicji.

IMIĘ I NAZWISKO, MIEJSCE POBYTU (nie musi być dokładny adres), NUMER TELEFONU, E-MAIL.


ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO GRUPY NA FB: POLSKIE NIE DLA 5G!