KONTAKT


KOALICJA POLSKA WOLNA OD 5G

Brzozówka 25 
96-214 Cielądz
(województwo łódzkie)

www:    stop5g.com.pl
e-mail:  no5g@protonmail.com  lub  stop5gpl@gmail.com