CELE I DZIAŁANIA

Naszym celem jest ochrona Polski przed uruchomieniem w naszym kraju niezbadanej technologii nowej generacji 5G poprzez interweniowanie wśród władz i polityków, wydawanie oświadczeń, organizowanie imprez edukacyjno-informacyjnych oraz innych pokojowych działań. KOALICJA łączy ludzi o podobnych poglądach i działa ponad polityką i innymi podziałami. Jesteśmy za nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, jednak tylko wtedy, kiedy szanują one zdrowie i życie obywateli oraz bezpieczeństwo środowiskowe obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Nasze dotychczasowe i planowane działania:

  • Formułowanie petycji, zbieranie podpisów i wysłanie ich do premiera, prezydenta, ministrów,
  • Wysyłanie informacji do posłów i kandydatów na posłów, bezpośrednie kontakty z posłami
  • Kontakty z władzami lokalnymi
  • Propagowanie problemu przez telewizję NTV, strony internetowe, media społecznościowe
  • Organizowanie protestów, dostarczanie ulotek organizującym protesty
  • Organizowanie konferencji
  • Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych
  • Śledzenie działań legislacyjnych polskich władz oraz wydarzeń światowych związanych z wprowadzaniem sieci 5G jak też z szeroko pojętym elektrosmogiem.