LINKI

MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM i ANGIELSKIM:

WYBRANE MIĘDZYNARODOWE APELE NAUKOWCÓW, INNYCH SPECJALISTÓW, ORGANIZACJI I OBYWATELI

1. MIĘDZYNARODOWY APEL o powstrzymanie 5G na ziemi i w przestrzeni kosmicznej. Apel podpisało 293,719 osób i organizacji z ponad 205 krajów i terytoriów( stan z 13 czerwca 2020). Każdy może podpisać ten apel.
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal (zakładka: Polski).

2. MIĘDZYNARODOWY APEL naukowców i lekarzy o moratorium technologii 5G . Rozpoczęty 13 września 2017. Apel podpisało 253 naukowców i lekarzy z całego świata (stan z 17 września 2019) http://www.5gappeal.eu/wp-content/uploads/2019/03/apel5G-pl_1.pdf

3.   MIĘDZYNARODOWY APEL naukowców o ochronę przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne. Naukowcy, którzy podpisali ten apel zajmują się badaniami skutków biologicznych i zdrowotnych wywoływanych przez niejonizujące pole elektromagnetyczne (PEM) oraz opublikowali badania w tej dziedzinie. Apel podpisało ponad 250 naukowców z 42 krajów. https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal (zakładka: Polski)

OGÓLNOPOLSKIE I MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE
1. Materiały z międzynarodowej konferencji „Polska strefą wolną od 5G” – Kraków, 28 lutego 2019 
   (http://mywolniludzie.net/wydarzenia/polska-strefa-wolna-od-5g-miedzynarodowa-konferencja-krakow-luty-2019/)


2. Konferencja pt. „Sieć 5G w Polsce – Szanse i zagrożenia”, Sejm RP, 26 kwietnia 2019
(http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=5#E6A241A5959AD3ACC12583E8002E0ED1)

3. III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska Przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne limity. Kraków 24 września 2018 , wykład Prof. Olle Johansson’a https://www.youtube.com/watch?v=gGleLwIdJco

NAGRANIA Z KOMISJI SEJMU I SENATU

1. Fragment posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) z dnia 16.07.2019 r , rozmowa dot. utajnionego raportu Instytutu Medycyny Pracy https://www.youtube.com/watch?v=KgaDh4uYJLo (5 minut)

2. Posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) z dnia 16.07.2019 r. – całość http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=47E89C8CDC5655DBC1258431002DE439# (ponad 2 godziny)

3. 83. posiedzenie Senatu RP IX kadencji – 1.08.2019 r. Pierwsze ok. 2 godziny dotyczy Megaustawy Cyfrowej. (37 min- 1 godz 26 min: rozmowa Wandy Buk z Ministerstwa Cyfryzacji z Senatorami) https://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/

DEKLARACJE i ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH i Wi FI

1.Deklaracja z Nikozji, Cypr z listopada 2017 roku. 16 praktycznych zasad dotyczących użytkowania telefonów komórkowych i innych urządzeń bezprzewodowych https://www.proszowice.upow.gov.pl/aktualnosc-139-deklaracja_z_nikozji.html 

2.Ulotka Miasta Kraków o polach eletromagnetycznych, telefonach komórkowych, Wi Fi itp. https://dialogspoleczny.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/ulotka_PEM_2018_wersja-druk.pdf


FILMY

prof. Olle Johansson – w kilku słowach o 5G https://www.youtube.com/watch?v=eniCbhCKxS8&t=1s (2 minuty)

Zalecenie “Narodowej Komisji ds. Środowiska i Zdrowia Dzieci z Cypru” odnośnie Wi Fi w szkołach ( https://www.youtube.com/watch?v=XUrVys9TxCs ) (ok. 5 minut)

 Kilkuminutowa rozmowa o elektrosmogu oraz 3 minutowy reportaż o elektrowrażliwości ( https://dziendobry.tvn.pl/a/elektrosmog–jak-sie-przed-nim-obronic )

Polski film dokumentalny o telefonach komórkowych, ludziach elektrowrażliwych, masztach telefonii komórkowej i procesie legislacyjnym wdrażania sieci 5G w Polsce. (Film dostępny także z angielskimi napisami): https://www.youtube.com/watch?v=S_DCtMkLgMQ  (56 minut)

5G Gigantyczne zagrożenie dla zdrowia – dr Barrie Trower w rozmowie z sir Julianem Rose
 (https://www.youtube.com/watch?v=mElVn08aZQk)

SIEĆ 5G

Mapa z zaznaczonymi miastami, gdzie uruchomiono sieć 5G: http://speedtest.net/ookla-5g-map?fbclid=IwAR3H66UO6k0e4-C7yAxCqEN9bTheCvtiVdUcxB3Lzt6Xj9ZybSy9qUqKFzQ

Bogate źródło wydarzeń na świecie związanych z  siecia 5G (po angielsku): https://smombiegate.org/

 

PRZEGLĄDY BADAŃ

BioInitiative Working Group: BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standards for Electromagnetic Fields (ELF and RF). Sage C and Carpenter DO (eds). Bioinitiative, 2012.
http://www.bioinitiative.org/
(Raport oparty na przeglądzie prawie 4000 badań).

Bibliography of Reported Biological Phenomena (‘Effects’) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation (2308).

International Agency for Research on Cancer: IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Volume 102. In: Non-Ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields. Who Press, Lyon, France, 2013. Available online: https://monographs.iarc.fr/iarc-monographs-on-the-evaluation-of-carcinogenic-risks-to-humans-14/
(Istniejąca przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Agencja ds. Badań nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała pola elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego (RF EMF), czyli z telefonów komórkowych, wifi, stacji bazowych itp. (niejonizujące PEM), jako możliwy czynnik rakotwórczy dla ludzi (grupa 2B) w 2011 r. Warto podkreślić, że IARC mogła stwierdzić, że istnieją wystarczające dowody na to, że mikrofale nie powodują raka (Grupa 4) lub też że aktualnie nie ma wystarczających dowodów na ich działanie rakotwórcze (Grupa 3). Jednakże tego nie zrobiła.)

Naval Medical Research Institute report (1971)

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/750271.pdf

Biological Effects Of Electromagnetic Radiation (Radiowaves and Microwaves). Euroasian Communist Countries. Defense Intelligence Agency, 1974 https://www.emfanalysis.com/wp-content/uploads/2015/01/Defense-Intelligence-Agency-1976-Report-on-Biological-Effects-of-EMF.pdf

Pall M. List of 97 Reviews on Non-thermal Effects of Microwave/Lower Frequency EMFs https://www.wirelesseducationaction.org/wp-content/uploads/2016/12/EMF-Effect-Reviews.pdf

International Agency for Research on Cancer: IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Volume 102. In: Non-Ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields. Who Press, Lyon, France, 2013. Available online: https://monographs.iarc.fr/iarc-monographs-on-the-evaluation-of-carcinogenic-risks-to-humans-14/

FALE MILIMETROWE – 5G

Betskii O. V., Lebedeva N. N. Low-intensity Millimeter Waves in Biology and Medicine mr-ab.se/artiklar/forskning/Lebedeva%20&%20Betskii.doc  

Pall M. 5G: Great risk for EU, U.S. and international health: Compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by electromagnetic field (EMF) exposures and the mechanism that causes them. European Academy for Environmental Medicine. Published May 2018. http://www.5gappeal.eu/wp-content/uploads/2018/06/pall_2018.pdf .

5G And The IoT: Scientific Overview Of Human Health Risks( https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-networks-iot-scientific-overview-human-health-risks/ )

5G Radiation Dangers – 11 Reasons To Be Concerned

https://www.electricsense.com/12399/5g-radiation-dangers/

5G – FROM BLANKETS TO BULLETS by Arthur Firstenberg( https://www.cellphonetaskforce.org/5g-from-blankets-to-bullets/ po angielsku)

Introducing Brillouin Precursors. Microwave Radiation Runs Deep http://scientists4wiredtech.com/what-are-4g-5g/brillouin-precursors/

5G Deployment State of Play in Europe, USA and Asia. In-Depth Analysis requested by ITRE committee, European Parliament

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2019)631060

 

RAPORTY NIK (Najwyższa Izba Kontroli)

1. Kontroli nie ma, promienie harcują (maj 2019) https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kontroli-nie-ma-promienie-harcuja.html

2. NIK o stacjach bazowych telefonii komórkowej (2015) https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-stacjach-bazowych-telefonii-komorkowej.html

 

STACJE BAZOWE

For Reference – Some Studies Showing Cell Tower Health Impacts

http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2014/07/Cell-tower-studies-re-cancer.pdf

Five Studies Showing Ill-Health Effects From Masts https://www.emfacts.com/2005/04/five-studies-showing-ill-health-effects-from-masts/

Cell Towers and Cancer Dr. Martin Blank, Bioinitiative Report http:// https://www.youtube.com/watch?v=a6wLFeIrCtU (po angielsku)

 

Cell Tower Microwave Radiation Presentation by Magda Havas https://www.youtube.com/watch?v=AEOcB7Svhvw ( po angielsku)

INTELIGENTNE LICZNIKI

Inteligentne licznik a nowotwory mózgu – http://www.stopsmartmetersbc.com/

Take Back Your Power 2017 (Official) – smart meter documentary https://takebackyourpower.net/

Wersja polska: Film Odzyskaj Swoją Moc – napisy PL https://www.youtube.com/watch?v=RcUznu60qqg

Wireless Smart Meters – ThePeoplesInitiative.org

http://thepeoplesinitiative.org/wp/wp-content/uploads/2014/01/Jerry-Flynn-Paper.pdf

Health Risks Posed By Smartmeters https://ehtrust.org/take-action/educate-yourself/health-risks-posed-by-smartmeters/

Smart meters and cell damage from pulsed EM radiation – our health at risk? https://theecologist.org/2017/apr/11/smart-meters-and-cell-damage-pulsed-em-radiation-our-health-risk

Ranking Electricity Meters for Risk to Health, Privacy, and Cyber Security https://es.scribd.com/document/289782183/Ranking-Electricity-Meters-for-Risk-to-Health-Privacy-and-Cyber-Security

Smart Meter Education Network http://www.smartmetereducationnetwork.com/

Stop Smart Meters http://stopsmartmeters.org.uk/

Michigan Stop Smart Meters https://michiganstopsmartmeters.com/

Assessment of Radiofrequency Microwave Radiation Emissions from Smart Meters

http://sagereports.com/smart-meter-rf/docs/Smart-Meter_Report.B-Tables.pdf

CIA CHIEF: WE’LL SPY ON YOU THROUGH YOUR DISHWASHER

https://www.wired.com/2012/03/petraeus-tv-remote/

Is your smart meter spying on you? https://www.theguardian.com/money/2017/jun/24/smart-meters-spying-collecting-private-data-french-british

RÓŻNE

Strona z aktualnościami o 5G: 
http://mywolniludzie.net/tag/5g/

The EMF Call (2018) https://www.emfcall.org/the-emf-call/

http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency/
Wybrane międzynarodowe apele naukowców, innych specjalistów, organizacji i obywateli

International Experts’ Perspective on the Health Effects of Electromagnetic Fields (EMF) and Electromagnetic Radiation (EMR).  https://magdahavas.com/international-experts-perspective-on-the-health-effects-of-electromagnetic-fields-emf-and-electromagnetic-radiation-emr/

Appeals by medical doctors, scientists and other experts http://www.emfresearch.com/appeals/

ELECTROMAGNETIC POLLUTION. APPEALS AND INTERNATIONAL DECLARATIONS BY SCIENTISTS AND PROFESSIONAL ORGANIZATIONS http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%F3ns/declarations.pdf

International Agency for Research on Cancer: IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Volume 102. In: Non-Ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields. Who Press, Lyon, France, 2013. Available online: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf.

Zasada Przezorności http://www.precautionaryprinciple.eu

WHO- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

 

SPRAWY SĄDOWE I UBEZPIECZENIA

Cell Phone Radiation Litigation( https://ehtrust.org/key-issues/cell-phone-radiation-litigation/ )

Italian court rules mobile phone use caused brain tumour (Sąd włoski orzeka: używanie telefonu komórkowego spowodowało guza mózgu)

https://www.theguardian.com/technology/2017/apr/21/italian-court-rules-mobile-phone-use-caused-brain-tumour

 

Unprecedented legal ruling links tumour to mobile phone usage

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/mobile-phones-cancer-tumour-ear-world-first-italy-mobile-phone-ruling-a7693986.html

 

Brit dad sues Nokia for up to £1million claiming using his mobile phone caused his brain tumour

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/brit-dad-sues-nokia-up-12523446

Electromagnetic Field Insurance Policy Exclusion Are The Standard ( https://ehtrust.org/key-issues/electromagnetic-field-insurance-policy-exclusions/ )

Insurance Companies Won’t Cover Cell Phone Brain Tumor Product Liability Lawsuits https://www.youtube.com/watch?v=1ZJXIytw3ro

Telecom And Insurance Companies Warn Of Liability And Risk( https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/telecom-insurance-companies-warn-liability-risk-go-key-issues/ )

Lloyd’s of London excludes liability coverage for RF/EMF claims

Swiss Re Does Not Re-insure Mobile Phones for Health Risks

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/03/08/parliament-rejects-reform-of-non-ionising-radiation-rules/

Wi-Fi Alert: School officials may be personally liable for exposing children to wireless radiation( http://emrabc.ca/?p=5911 )

Ubezpieczyciel Lloyds porównuje pola elektromagnetyczne telefonów do azbestu( https://raforest.com/2019/05/18/ubezpieczyciel-lloyds-porownuje-pola-elektromagnetyczne-telefonow-do-azbestu/ )

Raport Lloyd’s of London (2010)
file:///C:/Users/Ania/Downloads/EMF%20Final%20November%202010%20(1).pdf

Raport Swiss Re (2019)
https://www.swissre.com/institute/research/sonar/sonar2019.html