LINKI

MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM i ANGIELSKIM:

WYBRANE MIĘDZYNARODOWE APELE NAUKOWCÓW, INNYCH SPECJALISTÓW, ORGANIZACJI I OBYWATELI

1. MIĘDZYNARODOWY APEL o powstrzymanie 5G na ziemi i w przestrzeni kosmicznej. Apel podpisało 189,617 osób i organizacji z ponad 205 krajów i terytoriów( stan z 8 stycznia 2020). Każdy może podpisać ten apel.
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal (zakładka: Polski).

2. MIĘDZYNARODOWY APEL naukowców i lekarzy o moratorium technologii 5G . Rozpoczęty 13 września 2017. Apel podpisało 253 naukowców i lekarzy z całego świata (stan z 17 września 2019) http://www.5gappeal.eu/wp-content/uploads/2019/03/apel5G-pl_1.pdf

3.   MIĘDZYNARODOWY APEL naukowców o ochronę przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne. Naukowcy, którzy podpisali ten apel zajmują się badaniami skutków biologicznych i zdrowotnych wywoływanych przez niejonizujące pole elektromagnetyczne (PEM) oraz opublikowali badania w tej dziedzinie. Apel podpisało ponad 240 naukowców z 42 krajów. https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal (zakładka: Polski)

WHO
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

OGÓLNOPOLSKIE I MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE
1. Materiały z międzynarodowej konferencji „Polska strefą wolną od 5G” – Kraków, 28 lutego 2019 
   (http://mywolniludzie.net/wydarzenia/polska-strefa-wolna-od-5g-miedzynarodowa-konferencja-krakow-luty-2019/)


2. Konferencja pt. „Sieć 5G w Polsce – Szanse i zagrożenia”, Sejm RP, 26 kwietnia 2019
(http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=5#E6A241A5959AD3ACC12583E8002E0ED1)

(niektóre wykłady z konferencji:

prof. Henryk Banach: https://www.youtube.com/watch?v=sLUXm3_tpT8

prof. Janusz Mikuła: https://www.youtube.com/watch?v=o4QEuvtgyGE

prof. Włodzimierz Klonowski: https://www.youtube.com/watch?v=RYwPFNsSm6I

prof. Alicja Borkiewicz: https://www.youtube.com/watch?v=ZJQS_23cZzk)


3. III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska Przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne limity. Kraków 24 września 2018 , wykład Prof. Olle Johansson’a https://www.youtube.com/watch?v=gGleLwIdJco

LOKALIZACJA SIECI 5G

Mapa z zaznaczonymi miastami, gdzie uruchomiono sieć 5G:
speedtest.net/ookla-5g-map?fbclid=IwAR3H66UO6k0e4-C7yAxCqEN9bTheCvtiVdUcxB3Lzt6Xj9ZybSy9qUqKFzQ

Lista miejsc, które wprowadziły zakaz na uruchomienie sieci 5G:
https://smombiegate.org/

1. Fragment posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) z dnia 16.07.2019 r , rozmowa dot. utajnionego raportu Instytutu Medycyny Pracy https://www.youtube.com/watch?v=KgaDh4uYJLo (5 minut)

2. Posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) z dnia 16.07.2019 r. – całość http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=47E89C8CDC5655DBC1258431002DE439# (ponad 2 godziny)

3. 83. posiedzenie Senatu RP IX kadencji – 1.08.2019 r. Pierwsze ok. 2 godziny dotyczy Megaustawy Cyfrowej. (37 min- 1 godz 26 min: rozmowa Wandy Buk z Ministerstwa Cyfryzacji z Senatorami) https://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/

DEKLARACJE i ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH i Wi FI

1.Deklaracja z Nikozji, Cypr z listopada 2017 roku. 16 praktycznych zasad dotyczących użytkowania telefonów komórkowych i innych urządzeń bezprzewodowych https://www.proszowice.upow.gov.pl/aktualnosc-139-deklaracja_z_nikozji.html 

2.Ulotka Miasta Kraków o polach eletromagnetycznych, telefonach komórkowych, Wi Fi itp. https://dialogspoleczny.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/ulotka_PEM_2018_wersja-druk.pdf


FILMY

1.prof. Olle Johansson – w kilku słowach o 5G https://www.youtube.com/watch?v=eniCbhCKxS8&t=1s (2 minuty)

2.Zalecenie “Narodowej Komisji ds. Środowiska i Zdrowia Dzieci z Cypru” odnośnie Wi Fi w szkołach ( https://www.youtube.com/watch?v=XUrVys9TxCs ) (ok. 5 minut)

3. Kilkuminutowa rozmowa o elektrosmogu oraz 3 minutowy reportaż o elektrowrażliwości ( https://dziendobry.tvn.pl/a/elektrosmog–jak-sie-przed-nim-obronic )

4.5G Gigantyczne zagrożenie dla zdrowia – dr Barrie Trower w rozmowie z sir Julianem Rose
 (https://www.youtube.com/watch?v=mElVn08aZQk)

 

PRZEGLĄDY BADAŃ

BioInitiative 2007. Summary for the Public. Cindy Sage, MA. Sage Associates, USA. Prepared for the BioInitiative Working Group. August 2007. http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec01_2007_summary_for_public.pdf

Bibliography of Reported Biological Phenomena (‘Effects’) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation (2308),

Naval Medical Research Institute report (1971)

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/750271.pdf

Biological Effects Of Electromagnetic Radiation (Radiowaves and Microwaves). Euroasian Communist Countries. Defense Intelligence Agency, 1974 https://www.emfanalysis.com/wp-content/uploads/2015/01/Defense-Intelligence-Agency-1976-Report-on-Biological-Effects-of-EMF.pdf

Pall M. List of 97 Reviews on Non-thermal Effects of Microwave/Lower Frequency EMFs https://www.wirelesseducationaction.org/wp-content/uploads/2016/12/EMF-Effect-Reviews.pdf

International Agency for Research on Cancer: IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Volume 102. In: Non-Ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields. Who Press, Lyon, France, 2013. Available online: https://monographs.iarc.fr/iarc-monographs-on-the-evaluation-of-carcinogenic-risks-to-humans-14/

FALE MILIMETROWE – 5G

Betskii O. V., Lebedeva N. N. Low-intensity Millimeter Waves in Biology and Medicine mr-ab.se/artiklar/forskning/Lebedeva%20&%20Betskii.doc  

Pall M. 5G: Great risk for EU, U.S. and international health: Compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by electromagnetic field (EMF) exposures and the mechanism that causes them. European Academy for Environmental Medicine. Published May 2018. http://www.5gappeal.eu/wp-content/uploads/2018/06/pall_2018.pdf .

5G And The IoT: Scientific Overview Of Human Health Risks( https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-networks-iot-scientific-overview-human-health-risks/ )

5G Radiation Dangers – 11 Reasons To Be Concerned

https://www.electricsense.com/12399/5g-radiation-dangers/

5G – FROM BLANKETS TO BULLETS by Arthur Firstenberg( https://www.cellphonetaskforce.org/5g-from-blankets-to-bullets/ po angielsku)

Introducing Brillouin Precursors. Microwave Radiation Runs Deep http://scientists4wiredtech.com/what-are-4g-5g/brillouin-precursors/

5G Deployment State of Play in Europe, USA and Asia. In-Depth Analysis requested by ITRE committee, European Parliament

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2019)631060

 

RAPORTY NIK (Najwyższa Izba Kontroli)

1. Kontroli nie ma, promienie harcują (maj 2019) https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kontroli-nie-ma-promienie-harcuja.html

2. NIK o stacjach bazowych telefonii komórkowej (2015) https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-stacjach-bazowych-telefonii-komorkowej.html

 

STACJE BAZOWE

For Reference – Some Studies Showing Cell Tower Health Impacts

http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2014/07/Cell-tower-studies-re-cancer.pdf

Five Studies Showing Ill-Health Effects From Masts https://www.emfacts.com/2005/04/five-studies-showing-ill-health-effects-from-masts/

Cell Towers and Cancer Dr. Martin Blank, Bioinitiative Report http:// https://www.youtube.com/watch?v=a6wLFeIrCtU (po angielsku)

 

Cell Tower Microwave Radiation Presentation by Magda Havas https://www.youtube.com/watch?v=AEOcB7Svhvw ( po angielsku)

INTELIGENTNE LICZNIKI

Inteligentne licznik a nowotwory mózgu – http://www.stopsmartmetersbc.com/

Take Back Your Power 2017 (Official) – smart meter documentary https://takebackyourpower.net/

Wersja polska: Film Odzyskaj Swoją Moc – napisy PL https://www.youtube.com/watch?v=RcUznu60qqg

Wireless Smart Meters – ThePeoplesInitiative.org

http://thepeoplesinitiative.org/wp/wp-content/uploads/2014/01/Jerry-Flynn-Paper.pdf

Health Risks Posed By Smartmeters https://ehtrust.org/take-action/educate-yourself/health-risks-posed-by-smartmeters/

Smart meters and cell damage from pulsed EM radiation – our health at risk? https://theecologist.org/2017/apr/11/smart-meters-and-cell-damage-pulsed-em-radiation-our-health-risk

Ranking Electricity Meters for Risk to Health, Privacy, and Cyber Security https://es.scribd.com/document/289782183/Ranking-Electricity-Meters-for-Risk-to-Health-Privacy-and-Cyber-Security

Smart Meter Education Network http://www.smartmetereducationnetwork.com/

Stop Smart Meters http://stopsmartmeters.org.uk/

Michigan Stop Smart Meters https://michiganstopsmartmeters.com/

Assessment of Radiofrequency Microwave Radiation Emissions from Smart Meters

http://sagereports.com/smart-meter-rf/docs/Smart-Meter_Report.B-Tables.pdf

CIA CHIEF: WE’LL SPY ON YOU THROUGH YOUR DISHWASHER

https://www.wired.com/2012/03/petraeus-tv-remote/

Is your smart meter spying on you? https://www.theguardian.com/money/2017/jun/24/smart-meters-spying-collecting-private-data-french-british

RÓŻNE

Strona z aktualnościami o 5G: 
http://mywolniludzie.net/tag/5g/

The EMF Call (2018) https://www.emfcall.org/the-emf-call/

http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency/
Wybrane międzynarodowe apele naukowców, innych specjalistów, organizacji i obywateli

International Experts’ Perspective on the Health Effects of Electromagnetic Fields (EMF) and Electromagnetic Radiation (EMR).  https://magdahavas.com/international-experts-perspective-on-the-health-effects-of-electromagnetic-fields-emf-and-electromagnetic-radiation-emr/

Appeals by medical doctors, scientists and other experts http://www.emfresearch.com/appeals/

ELECTROMAGNETIC POLLUTION. APPEALS AND INTERNATIONAL DECLARATIONS BY SCIENTISTS AND PROFESSIONAL ORGANIZATIONS http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%F3ns/declarations.pdf

International Agency for Research on Cancer: IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Volume 102. In: Non-Ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields. Who Press, Lyon, France, 2013. Available online: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf.

Zasada Przezorności http://www.precautionaryprinciple.eu

 

SPRAWY SĄDOWE I UBEZPIECZENIA

Cell Phone Radiation Litigation( https://ehtrust.org/key-issues/cell-phone-radiation-litigation/ )

Italian court rules mobile phone use caused brain tumour (Sąd włoski orzeka: używanie telefonu komórkowego spowodowało guza mózgu)

https://www.theguardian.com/technology/2017/apr/21/italian-court-rules-mobile-phone-use-caused-brain-tumour

 

Unprecedented legal ruling links tumour to mobile phone usage

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/mobile-phones-cancer-tumour-ear-world-first-italy-mobile-phone-ruling-a7693986.html

 

Brit dad sues Nokia for up to £1million claiming using his mobile phone caused his brain tumour

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/brit-dad-sues-nokia-up-12523446

Electromagnetic Field Insurance Policy Exclusion Are The Standard ( https://ehtrust.org/key-issues/electromagnetic-field-insurance-policy-exclusions/ )

Insurance Companies Won’t Cover Cell Phone Brain Tumor Product Liability Lawsuits https://www.youtube.com/watch?v=1ZJXIytw3ro

Telecom And Insurance Companies Warn Of Liability And Risk( https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/telecom-insurance-companies-warn-liability-risk-go-key-issues/ )

Lloyd’s of London excludes liability coverage for RF/EMF claims

Swiss Re Does Not Re-insure Mobile Phones for Health Risks

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/03/08/parliament-rejects-reform-of-non-ionising-radiation-rules/

Wi-Fi Alert: School officials may be personally liable for exposing children to wireless radiation( http://emrabc.ca/?p=5911 )

Ubezpieczyciel Lloyds porównuje pola elektromagnetyczne telefonów do azbestu( https://raforest.com/2019/05/18/ubezpieczyciel-lloyds-porownuje-pola-elektromagnetyczne-telefonow-do-azbestu/ )