O NAS

Członkowie Komisji Sterującej:

dr Diana Wojtkowiak,

Dr Diana Wojtkowiak, Gdańsk, niezależny naukowiec, prowadzi badania w dziedzinach: fizyka pól torsyjnych, biologia molekularna, homeopatia, radionika, fizykoterapia.
Pola Torsyjne – 5 siła w przyrodzie – dr Diana Wojtkowiak w rozmowie z Januszem Zagórskim
https://www.youtube.com/watch?v=OegLr459Olg
Sieć 5G jako broń strategiczna – dr Diana Wojtkowiak.
https://www.youtube.com/watch?v=6rk-So0tgc8
Konferencja 5G – 5G strategiczna sieć do przenoszenia pól torsyjnych – dr D. Wojtkowiak
https://www.youtube.com/watch?v=3jRORkt347c
WIĘCEJ:
http://www.torsionfield.eu/
diana@torsionfield.eu

Mieszko Pasierbek

Mieszko Pasierbek – krakowski student interesujący się polityką i pełen energii aktywista społeczny, organizator protestów przeciwko elektrosmogowi w Krakowie.
NTV. MARSZ PRZECIWKO 5G. KRAKÓW 26 WRZEŚNIA 2020 – MIESZKO PASIERBEK.
https://www.bitchute.com/video/8cPsnsyG3GMB/

Grzegorz Sacharuk

Od 10 lat zaangażowany społecznik , człowiek organizacji pozarządowych .
Współzałożyciel i obecnie vice-prezes stowarzyszenia POLSKA WOLNA OD GMO. Współzałożyciel i pierwszy prezes pierwszej w Powiecie Bialskim spółdzielni socjalnej PROGRES. Organizator konferencji “Spółdzielnia socjalna narzędziem ekonomii społecznej” promującej wraz z Fundacją BARKA spółdzielczość socjalną .
Zaangażowany w stowarzyszeniu “Grupa Lokalnych Inicjatyw Podlaskich , oraz fundacji “PRO BONO POPULI “. Realizował się w projektach unijnych oraz na forum samorządu.Członek koalicji POLSKA WOLNA OD 5G. Moderator grupy POLSKIE NIE DLA 5G. Zainteresowania – szeroko rozumiane zdrowie i naturalne metody leczenia.

Jadwiga Łopata,

mgr Jadwiga Łopata – główna inicjatorka i współzałożycielka Koalicji POLSKA WOLNA OD 5G oraz Europejskiego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki-ECEAT, Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC, Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO. Od 30 lat aktywnie działa na rzecz ochrony i promocji tradycyjnych wartości polskiej wsi oraz naturalnej i kulturowej różnorodności. Prowadzi małe, edukacyjne tradycyjne gospodarstwo ekologiczne EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl.
Jadwiga, jako pierwsza w Europie, została nagrodzona ekologicznym Noblem (Nagrodą Goldmana). Jest też nominowanym członkiem międzynarodowej sieci Innowatorów dla Dobra Publicznego – Ashoka. W Polsce została odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz tytułem „Zasłużona dla Gminy Stryszów”.

Paweł A. Fijałkowski

Paweł A. Fijałkowski – zasadźca Eko-osady Brzozówka. W latach 1980-1981 organizator Ligi Ochrony i Rozwoju Osobowości. Uczestnik protestów przeciw stanowi wojennemu. W latach 1982-1988 drukarz i kolporter i publicysta prasy podziemnej. Zwolennik JOW i demokracji bezpośredniej opartej o referenda “on line’, niezależny publicysta. Od 2016 roku mieszka na wsi i uprawia konopie włókniste. Propaguje budownictwo naturalne i osadnictwo nawiązujące do tradycji słowiańskich. Organizator kilku kampanii społecznego nacisku na władze, w tym przeciw 5G i na rzecz zniesienia ograniczeń w uprawie i zastosowaniach konopi.

Doradcy:

dr Barbara Gałdzińska-Calik

Inicjatorka pionierskich działań w skali kraju w zakresie ochrony mieszkańców przed nadmiernym narażeniem na pole elektromagnetyczne, tzw. elektrosmog. Współpracuje z organizacjami i naukowcami w kraju i na świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju cyfryzacji. Laureatka nagrody „Lajkonika” za działalność społeczną w roku 2018 „za bezprecedensowe zaangażowanie w sprawy związane z budowaniem świadomości na temat szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego (…)”. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku zarządzanie. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia podyplomowe z ochrony środowiska na Politechnice Krakowskiej. Od 11 lat zajmuje się społecznie i zawodowo tematyką ochrony środowiska.

Jacek J. Nowak,

Jacek J. Nowak, emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

 1.  Specjalizuje się w zakresie:
  1) podstaw zrównoważonego rozwoju, w tym: antropogenicznych zagrożeń w środowisku, bezpieczeństwa żywieniowego oraz podstaw zdrowia, a także
  2) zastosowań metod nauk ścisłych w ekonomii i zarządzaniu, zwłaszcza w podejmowaniu racjonalnych decyzji.
 2.  – 42 lata oficjalnej pracy jako naukowiec i nauczyciel akademicki kolejno w WSE/AE w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego,
  – współorganizator Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (obecnie Szkoły Wyższej) im. B. Jańskiego i członek pierwszego jej Zarządu (funkcje zastępcy rektora i dziekana studiów),
  – obecnie niezależny naukowiec.
 3. Autor m. in. prac prezentujących zagrożenia ze strony glifosatu, GMO i schemizowanego rolnictwa (dla zmylenia społeczeństwa zwanego „konwencjonalnym”). Wybrane publikacje:
  1. Wstrząsające informacje o degradacji gleb i upadku gospodarstw rolnych a strategiczne bezpieczeństwo żywnościowe Polski, w: „Konferencja ‘Zrównoważona koncepcja rozwoju obszarów wiejskich’, 5 maja 2016 r.”, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2017, s. 170-174. (mywolniludzie.net/wp-content/uploads/2018/11/degradacja.doc)
  2. Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu, najszerzej używanych w uprawach GMO – raport, ICPPC, Warszawa 2016 (http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/09/raport-glifosat.pdf)
  3. Uwalnianie GMO do środowiska rolniczego i żywności a bezpieczeństwo żywnościowe, w: A. Bobko i K. Cynk, red. nauk., „Genetycznie modyfikowane organizmy jako przedmiot oceny moralnej”, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014)
  4. Metoda ELMA-C wielokryterialnego podejmowania decyzji w zarządzaniu ekologicznym, w: W. Kowalczewski i W. Matwiejczuk, red. nauk. „Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwami”. Difin, Warszawa 2007
  5. Nowak J.J., “Wprowadzenie do matematycznego formułowania problemów decyzyjnych”, Wyd. Instytut Badań Naukowych WSZiP im. B. Jańskiego, Warszawa 1999
  Publikacje nr 3 i 4 i inne na stronie www.researchgate.net/profile/Jacek_Nowak7/research
 4. Wicemistrz świata (na lata 2013-2017) w siatkówce plażowej oldboyów powyżej 60 lat (zdobyty w wieku 64 lat podczas World Masters Games w Turynie w 2013 r. w kategorii czwórek).
  Aktualny brązowy medalista Mistrzostw Polski Oldboyów w Siatkówce Plażowej 2019 (najstarszy zawodnik i medalista w kategorii 65 lat i więcej).

 

Julian Rose

Sir Julian Rose – współzałożyciel i prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC www.icppc.pl oraz współzałożyciel Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i 5G. Właściciel jednego z pierwszych ekologicznych gospodarstw w Anglii, działacz społeczny. Wieloletni członek zarządu najważniejszego angielskiego stowarzyszenia „Soil” (Ziemia), zajmującego się promocją i atestacją gospodarstw ekologicznych. Autor książek: „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, „W obronie życia” oraz setek artykułów www.renesans21.pl . Od 2002 roku większość czasu spędza w Polsce; mieszka wspólnie z Jadwigą Łopatą w EKOCENTRUM ICPPC gdzie od ponad 15 lat przyjeżdżają goście z Polski i zagranicy w tym następca tronu Wielkiej Brytanii, Książę Karol, laureat Oscara, kompozytor Jan A.P. Kaczmarek, finalistki konkursu Miss Supranational Więcej: http://renesans21.pl/o-autorze/

Jarosław Jucewicz

Jarosław Jucewicz: ciechocinianin od dziecka, Radny Rady Miejskiej w Ciechocinku. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi o specjalności Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Uczestnik studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych. Obecnie realizuje się społecznie jako mieszkaniec, walcząc z beztroską urzędników, bezradnością radnych, nie zgadzając się na budowę masztu: szpetnego i groźnego dla zdrowia na modernistycznej hali targowej w Ciechocinku. Laureat Europejskiego Lauru Przedsiębiorczości jako Lider Społeczeństwa Obywatelskiego, przyznanego przez Warszawską Izbę Gospodarczą w 2018 roku. Nominowany w 2018 roku został przez Gazetę Pomorską w powiecie Aleksandrowskim do plebiscytu w kategorii Samorządność i Społeczność Lokalna. Autor uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka, sprzeciwiającej się zmianom zapisów ograniczeń dotyczących Pól Elektromagnetycznych zawartych w Megaustawie. Członek Stowarzyszenia MY Ciechocinek oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Prawo do Życia.