Rezolucja Nr 21/XXII/19 Rada Miasta Krakowa

„Rezolucja Nr 21/XXII/19 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 lipca 2019 roku uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałka Senatu RP oraz Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie nowelizacji przepisów Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1225, zwana Megaustawą Telekomunikacyjną)”
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D24296%26typ%3Dr