16.07.2019 KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

Plan posiedzenia komisji przewidywał:

  1. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej
    – przedstawia prezes NIK.
  2. Rozpatrzenie Informacji nt. uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi sieci 5G
    – przedstawiają: Minister Środowiska, Minister Zdrowia oraz Minister Cyfryzacji.

Nagranie z całego posiedzenia komisji:
http://sejm.gov.pl/

NASZ KOMENTARZ?
KOMPLETNA KOMPROMITACJA MINISTERSTWA CYFRYZACJI I RESORTU ZDROWIA!
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PO NASZEJ STRONIE!

Bardzo ważne dwa fragmenty posiedzenia dotyczące utajnionego raportu Instytutu Medycyny Pracy:
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/