30.08.2019 MEGAUSTAWA PONOWNIE W SEJMIE


W dniu dzisiejszym sejm głosował ws. poprawek zaproponowanych przez senat do megaustawy.


Link do relacji z posiedzenia sejmu w tym dniu poniżej.
https://www.youtube.com/

Na uwagę zasługuje wystąpienie w trakcie obrad w tym dniu posłanki Alicji Chybickiej, która poruszyła temat elektrosmogu i elektrowrażliwości, niestety mówiąc do niemalże pustej już wtedy sali sejmowej:
https://videosejm.pl/


Sejm przyjął poprawki zgłoszone do megaustawy przez senat, co tak naprawdę niewiele zmienia w naszej sytuacji, bo te niewiele wnoszą:
Pierwsza grupa poprawek dotyczy skreślenia z ustawy przepisów odnoszących się do punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu (mikro i pikokomórek), z których korzystać ma sieć 5G.
Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji:
“Te przepisy związane były z implementacją Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Ostateczny termin jego wdrożenia to 21.12.2020 r. Będzie on wdrażany osobną ustawą.” (link)
Druga grupa dotyczyła przepisów o migracji nadawców telewizyjnych z pasma 700 MHz na pasma niższe. To z kolei obowiązek wynikający z decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej o przeznaczeniu tego pasma na potrzeby m.in. sieci 5G.


Jednocześnie, posłowie nie mogą powiedzieć, że nic na temat zagrożeń związanych z megaustawą nie wiedzieli!


Otrzymywali informacje w tej sprawie nie tylko od nas, Koalicji Polska Wolna od 5G, ale również od innych organizacji. Tylko w sierpniu Instytut Spraw Obywatelskich przekazał każdemu z nich ekspertyzę: “Megaustawa 5G. Czy ta Księga rzeczywiście jest Biała?” obalającą mity dotyczące megaustawy, 5G i bezpieczeństwa elektrosmogu, rozpowszechniane przez Ministerstwo Cyfryzacji w tzw. Białej Księdze:Również wielu z Was, pojedynczych obywateli, kontaktowało się z nimi osobiście w tej sprawie!


Od momentu przyjęcia megaustawy przez sejm (w kształcie zaproponowanym przez senat) prezydent będzie miał 21 dni na jej podpisanie lub odmowę podpisania.
A biorąc pod uwagę fakt, że narusza ona Art. 64, pkt. 3 Konstytucji, tj. gwarantowane nam prawo własności, oraz Art. 5, który mówi, że: “Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju ”
to jego prawnym obowiązkiem jest odmowa.