9.07.2019 MEGAUSTAWA W SENACKICH KOMISJACH

Fragment relacji z posiedzeń komisji:

  1. Wystąpienia strony społecznej:
    https://www.youtube.com/
  2. Pytania senatorów
    Warto zwrócić uwagę, że pytający powołują się na informacje otrzymane od zaniepokojonych obywateli. A to oznacza, że nasza kampania informacyjna skierowana do rządzących ma sens!:
    https://www.youtube.com/watch?v=AhRi6NOSjSk&fbclid=IwAR2_a-Yi9aRnmH_UQpjEYBvT0sINQdmEFMC14kQRcP7tuWDDtxjHRevYaRQ


I nieco więcej fragmentów zamieszczonych na stronie Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych:
https://niss.org.pl/

Efekt końcowy? Komisja senacka przegłosowała przyjęcie megaustawy bez poprawek:
https://www.youtube.com/