PODPISZ PETYCJĘ!


Czy Senat powtórzy sejmowy skandal?
Czy Senatorowie będą na tyle odważni, by stanąć po stronie Polaków pomimo presji wywieranej przez korporacje i władze “odgórne”?


W zeszły piątek, 4 lipca 2019, sejm przegłosował megaustawę o 5G .

Odrzucenie większość poprawek zgłaszanych przez posłów ugrupowań Kukiz’15 i Konfederacji zajęło naszym rządzącym…18 minut! Warto posłuchać, jak wśród śmiechów i gadulstwa próbuje nas bronić dosłownie trzech posłów! Dzięki temu można też się dowiedzieć, gdzie mają nas największe ugrupowania w Polsce, obiecujące nam przed jesiennymi wyborami złote góry : 
https://www.youtube.com/

Za megaustwą głosowali wszyscy posłowie PiS z wyjątkiem czterech. Czwórka, która nie poparła tego dokumentu, wstrzymała się od głosu. Nikt nie głosował przeciw!
Partia, która regularnie twierdzi, że jest ugrupowaniem najbardziej reprezentawnym dla tradycyjnych polskich wartości, podejmuje decyzje, które można określić ludobójstwem przeciwko swoim własnym wyborcom… i nigdy nie ostałaby się w uczciwym sądzie.

PO-KO poszedł tą samą drogą: choć jeden próbował bronić honoru tej koalicji głosując przeciw.
Szczególnie kontrowersyjne było głosowanie Kukiz 15. Tutaj, z dwudziestu dwóch posłów, tylko pięciu głosowało przeciw, a ośmiu(!) głosowało za ustawą. PSL-UED głosowano  dziesięć przeciw i trzy za.

UWAGA!
Zaledwie dwudziestu jeden posłów spośród czterystu dwudziestu dwóch, głosowało przeciwko megaustawie!
PiS i wszyscy posłowie, którzy przegłosowali tę ustawę, otwarcie naruszyli m.in. Konstytucje RP i Powszechną Deklarację Praw Człowieka. SKANDAL! 


Głosowanie za wdrożeniem niesprawdzonej, nieludzkiej technologii 5G, która przyniesie ogromne korzyści korporacjom a obywatelom/wyborcom choroby i dalsze zniewolenie, jest skandalem na najwyższym poziomie.

Czy Senatorowie będą na tyle odważni, by stanąć po stronie Polaków pomimo presji wywieranej przez korporację i władze “odgórne”?


UWAGA!

Koalicja na rzecz Polski Wolnej od 5G domaga się natychmiastowego moratorium na 5G i zyskuje coraz większe wsparcie publiczne.
Jej petycję o moratorium na 5G i redukcję ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne podpisały już tysiące osób!


PODPISZ I TY! :

https://naszademokracja.pl/petitions/