Kategoria: NASZE OPRACOWANIA

Plany rządu dotyczące wprowadzenia nieprzebadanej technologii 5G budzą rosnący sprzeciw społeczny, podobnie jak kontrowersyjny projekt cyfrowej megaustawy, której procedowanie nabrało w ostatnich dniach zawrotnego tempa. W procesie tym rząd bezprawnie i skandalicznie pomija stronę społeczną i za nic ma sobie głos ostrzegających przed zagrożeniami naukowców.

NASZE OPRACOWANIA

20 maja br. skandynawscy profesorowie, Rayner Nyberg i Lennart Harder, przekazali unijnemu Komisarzowi ds. Środowiska, Gospodarkę Morskiej i Rybołówstwa, panu Karmenu Vella, wniosek dotyczący uruchomienia sieci 5G w Unii Europejskiej. Ich wniosek to nie tylko apel o wprowadzenie moratorium na tę sieć, lecz również o udostępnienie wszelkich dokumentów potwierdzających jej bezpieczeństwo. Naukowcy ostrzegają, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi przez samego komisarza rozważają uruchomienie drogi sądowej, gdyż, jak podkreślają: 
„Ta kwestia jest zbyt pilna, a zagrożenie dla wszystkich żywych organizmów na tej planecie zbyt duże, aby zostały zignorowane i/lub przekazane podwładnym.”

NASZE OPRACOWANIA

Być może nie wiesz, że rząd planuje w trybie pilnym uruchomić w Polsce technologię 5G. Jest to najnowszy standard sieci komórkowej, w której stosowane będą nowe, nieużywane dotąd zakresy częstotliwości, nowe rozwiązania techniczne, niezwykle zagęszczona sieć stacji bazowych na Ziemi i tysiące satelitów w przestrzeni okołoziemskiej.

NASZE OPRACOWANIA

Sprawy przyjęły nie najlepszy obrót podczas ostatniego spotkania George’a Carlo z Tomem Wheelerem. Po jego zakończeniu Wheeler zadbał o to, by Carlo opuścił budynek pod eskortą dwóch ochroniarzy. Jako prezes Cellular Telekommunications and Internet Association (CTIA) (organizacji lobbingowej zrzeszającej firmy telekomunikacyjne i internetowe – przypis tłumacza) Wheeler był kluczowym człowiekiem reprezentującym interesy branży bezprzewodowej w Waszyngtonie. Osobiście wybrał naukowca, George’a Carlo by ten zażegnał kryzys wizerunkowy, który mógł zdusić w zarodku raczkujący dopiero przemysł telefonii komórkowej. Było to w odległym roku 1993, kiedy na każdych 100 Amerykanów przypadało zaledwie sześć aparatów komórkowych. Już wtedy kierownictwo z ufnością patrzyło w przyszłość oczekując wspaniałego rozkwitu branży.

NASZE OPRACOWANIA

NASZE OPRACOWANIA