Globalny protest STOP 5G

 

UWAGA! W zawiązku z koronawirusem mamy szczególną sytuację, a więc działania muszą być bardziej twórcze.

ZAPRASZAMY WAS DO PODJĘCIA AKTYWNYCH DZIAŁAŃ W RAMACH GLOBALNEGO PROTESTU STOP 5G W DNIACH 25 I 26 KWIETNIA 2020. Główny hasłem tego protestu jest „Nie zgadzamy się na 5G!”

Propozycje działań poniżej:

  1. napisz i wyślij zwykłe listy/zwykłą pocztą, ale za potwierdzeniem odbioru, do swojego wójta/burmistrza/prezydenta miasta i do radnych
  2. napisz i wyślij list do prezydenta, premiera, ministrów oraz posłów i senatorów RP ze swojego okręgu,
  3. zwieś na balkonie i/lub w oknie i/lub na swoim polu, w ogrodzie, na płocie baner/plakat: NIE ZGADZAM SIĘ NA 5G lub STOP 5G!
  4. zorganizuj Protest Balkonowy: oprócz baneru można wykrzyczeć hasła, zrobić hałas gwizdkami, garnkami i patelniami
  5. zorganizuj spotkanie informacyjno-edukacyjne na skype/zoom lub inna dozwoloną formę protestu
  6. UWAGA! na masce, które musimy nosić można zrobić napis np. STOP 5G
  7. przekaż tę wiadomość innym.

Nie lekceważ prawa! Łamanie prawa przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego. Wiele można zrobić w ramach dozwolonych środków!
Przesyłajcie informacje do nas o Waszych akcjach.

 

Z pozdrowieniami,
W imieniu Komisji Sterującej Jadwiga, Grzegorz i Julian