PISZEMY DO GMIN – PO RAZ KOLEJNY

 

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy wysyłkę petycji skierowanej do urzędów wszystkich gmin i miast w naszym kraju.

W petycji wnosimy o przyjęcie przez Radę Miasta lub Radę Gminy uchwały, w której Rada ta:

1. wyrazi swoje negatywne stanowisko wobec:
a) wielokrotnego zwiększenia od 1.1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego;
b) wprowadzania standardu 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na zdrowie mieszkańców i działanie implantów oraz bez wdrożenia właściwego systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku.

2. zaleci, by:
a) zdemontowano istniejące sieci Wi-Fi w szkołach tam, gdzie one istnieją, i wykonano nowe instalacje sieci komputerowych w oparciu wyłącznie o połączenia kablowe eternetowe bądź światłowodowe.
b) nakazano przełączanie na lekcjach telefonów komórkowych w tryb samolotowy oraz zakazano ich używania na przerwach poza celami związanymi z informowaniem rodziców lub w celach alarmowych.

3. zobowiąże się do przeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkańców nt. zagrożeń zdrowotnych związanych z PEM (telefon komórkowy, wifi i inne urządzenia bezprzewodowe)

 

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem naszej petycji!
Petycja do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniami