GŁOSOWANIE WS. MEGAUSTAWY W SENACIE JUŻ 31 LIPCA!

Głosowanie senatu ws. megaustawy zaplanowano na 31 lipca br.

O przebiegu dotychczasowych prac nad megaustawą można przeczytać na stronie internetowej senatu (https://www.senat.gov.pl/) :

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.
Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Cyfryzacji.
 
Ustawa dotyczy m.in. przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego dla infrastruktury telekomunikacyjnej; obniżenia kosztów budowy oraz eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych; zwiększenia możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej na cele telekomunikacyjne, w tym obniżenia kosztów uzyskiwania dostępu do niej.
 
Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 sierpnia 2019 r.
 
Marszałek Senatu w dniu 5 lipca 2019 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Infrastruktury,
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 
Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2019 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1225 A).

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2019 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1225 B).


Jednocześnie w internecie pojawiła się petycja skierowana do senatorów ws. wstrzymania inicjatywy legislacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji dotyczącej właśnie megaustawy:

https://www.citizengo.org/

Autorzy petycji apelują w niej o:

  • podjęcie inicjatywy uchwałodawczej polegającej na odrzuceniu projektu zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (tj. megaustawy) w całości lub skierowaniu projektu do dalszych prac parlamentarnych.
  • wniesienie wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego.


Naszym zdaniem treść megaustawy nie jest w całości zła. Jednak, by rzeczywiście służyła obywatelom powinny w niej się znaleźć poprawki wnoszone przez stronę społeczną na posiedzeniach kolejnych komisji, a także przez posłów ugrupowań Kukiz’15 i Konfederacji. A te mogą być uwzględnione m.in. poprzez wyżej wspomniane skierowanie jej do dalszych prac parlamentarnych.


Apelujmy więc i my!
Podpisując petycję i kontaktując się mailowo / listownie / telefonicznie a najlepiej: bezpośrednio z senatorami!