PARLAMENT EUROPEJSKI O SKUTKACH SIECI 5G

Na początku lutego Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego opublikowało ważny dokument zatytułowany: “Skutki bezprzewodowej łączności 5G dla zdrowia ludzkiego”.
Publikację tę przetłumaczono już na język polski i przekazano, za pośrednictwem posła Jarosława Sachajko, Komisji Cyfryzacji, Ministerstwu Cyfryzacji, Ministerstwu Zdrowia oraz Instytutowi Łączności. W odpowiedzi pani Wanda Buk poinformowała, że dokument ten będzie analizowany…

Sprawa jest o tyle istotna, że skoro sam PE pyta: “Czy wyższe częstotliwości i miliardy dodatkowych połączeń, których wpływ – jak wynika z badań – będzie stale odczuwać cała populacja, w tym dzieci, nie będą oddziaływać negatywnie na zdrowie ludzkie i na środowisko”?, dodając, że “Część środowiska naukowego uważa, że potrzebne są dalsze badania nad ewentualnymi negatywnymi skutkami pól elektromagnetycznych i sieci 5G dla organizmów żywych, zwłaszcza pod kątem występowania u ludzi niektórych poważnych chorób.”, to być może nasze władze, pomimo dotychczasowego stanowiska, że żadne sztuczne PEM Polakom nie zaszkodzi, będą musiały to stanowisko zweryfikować.

Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem: https://www.europarl.europa.eu/!