POSIEDZENIE ZESPOŁU PARLAMENTARNEGO WS. LIBERALIZACJI NORM PEM 20.12.2019

Podobnie jak 2 grudnia 2019, i pomimo podpisania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia dotyczącego złagodzenia norm dopuszczalnego poziomu PEM w naszym otoczeniu, w dn. 20 grudnia z inicjatywy posła Jarosława Sachajko (ugrupowanie Kukiz’15), zebrał się po raz drugi Zespół Parlamentarny ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci.
W spotkaniu, poza rzeszą aktywistów i naukowców, uczestniczyli również Grzegorz Braun i Robert Majka. Nie było natomiast ani jednego przedstawiciela lobby branży telekomunikacyjnej.
Doktor Jacek Nowak, emerytowany profesor i doradca Koalicji Polska Wolna od 5G prezentuje stanowisko Koalicji na posiedzeniu od min 14:40. Z całością posiedzenia można się zapoznać klikając w link poniżej:
https://www.sejm.gov.pl/