SPOTKANIE Z POSŁEM TOMASZEM ZIMOCHEM

29 stycznia 2020 poseł Tomasz Zimoch (okręg łódzki, z listy Koalicji Obywatelskiej) spotkał się z przedstawicielem Koalicji POLSKA WOLNA OD 5G, aktywistą ekologicznym Pawłem A. Fijałkowskim.

Od początku kadencji poseł był informowany przez Koalicję i wyborców o tzw. telekomunikacyjnej megaustawie , przyjętej ostatecznie przez sejm 30 sierpnia 2019 i wprowadzającej wiele sprzecznych z interesem społecznym i narodowym przepisów, a także o nowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które z dniem 1 stycznia br. 100-krotnie podniosło normy dopuszczalnego promieniowania elektromagnetycznego w środowisku.

Na spotkaniu Tomasz Zimoch został poinformowany, że prace przygotowawcze do wyżej wspomnianych zmian prawa i ogólną promocję sieci 5G w Polsce koordynują: minister cyfryzacji Marek Zagórski i jego zastępczyni Wanda Buk, wspierani przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy. Fijałkowski zwrócił uwagę posła, że działania tych osób i instytucji znamionuje ukryty lobbing na rzecz telekomów i pośrednio producentów sprzętu, zwłaszcza małych urządzeń transmisyjnych.

W trakcie rozmowy okazało się, że obaj rozmówcy z dużą ostrożnością podchodzą do tzw. “internetu rzeczy”, który to zakłada utworzenie sieci urządzeń mobilnych, imiennie przypisanych do prawie każdego człowieka, pozostających pod nadzorem bliżej niezdefiniowanych grup interesów, koncernów i rządów. Doskonałość tego typu inwigilacji i kontroli zachowań ludzi ma umożliwić właśnie system 5G. Wspomniano, że jest to problem światowy, a globalne zagrożenie związane z siecią 5G i tak dużą kontrolą jest niestety różnie postrzegane przez władze poszczególnych państw.

Poseł pytał, jakie działania prowadzi ruch społeczny przeciw 5G w sytuacji, gdy “megaustawa” nie została jak dotąd ani anulowana, ani znowelizowana przez obecną większość sejmową. W odpowiedz Paweł Fijałkowski zrelacjonował nasze akcje petycyjne, udział w konferencjach, a także prace naukowców m.in. z łódzkiego Instytutu Medycyny Pracy (prof. Alicja Bortkiewicz i prof. Marek Zmyślony), którzy przestrzegają przed 100-krotnym podniesieniem norm PEM z uwagi na szkody, jakie może to wyrządzić tysiącom Polek i Polaków.

Na spotkaniu wspomniano też o krytycznym raporcie NIK z kwietnia 2019, o samowoli telekomów i braku instrumentów skutecznej kontroli PEM przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska i Państwową Inspekcję Sanitarną, o lukach w prawie budowlanym (pozwalających m.in. operatorom telefonii komórkowej zwiększać moc nadajników ponad wartość wskazaną w pozwoleniu na budowę), a także raporcie łódzkiego Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO z lipca 2019, który punktuje szereg negatywnych skutków promowania 5G i niebezpieczeństw zapisów ww. megaustawy, promowanej przez  wyżej wspomnianych: Ministra i Wiceminister Cyfryzacji.

Zainteresowanie Posła wzbudziła sytuacja związana z testowaniem sieci 5G w Łodzi:
Paweł Fijałkowski zrelacjonował mu trwającą od 2018 roku propagandę, kreującą Łódź jako wiodący w Polsce “hub” technologi 5G, co ma być rzekomo realizacją zaleceń Komisji Europejskiej. Przykładem tego było podpisanie 16 września 2019, w obecności premiera, M. Morawieckiego, porozumienia sygnowanego przez Rektora Politechniki Łódzkiej, Marszałka Województwa oraz wiceminister Wandę Buk, o wdrożeniu “pilotażowego” programu 5G na terenie kampusu Łódzkiej Politechniki.
O niebezpieczeństwie takich eksperymentów Paweł Fijałkowski wraz z grupą aktywistów miejskich przestrzegał pisemnie prezydent miasta Łódź, Hannę Zdanowską, już 10 stycznia 2019, co zostało zignorowane. Natomiast Rektor Politechniki prof. Sławomir Wiak, zapytany oficjalnie o eksperymenty 5G na podległym jego władzy terenie, odpowiedział pisemnie w grudniu 2019, że takich eksperymentów tam nie prowadzi.
Poseł Tomasz Zimoch, zaniepokojony tą niejasną sytuacją w swoim rodzinnym mieście, zapowiedział stosowne interwencje i poprosił Pawła Fijałkowskiego o dokumentację w tej sprawie. Dokumentacja ta została mu już dostarczona.
Poseł wyraził również zainteresowanie sejmowym Zespołem d/s Cyberbezpieczeństwa Dzieci.
Rozmówcy postanowili pozostawać w roboczym kontakcie.

Podsumowując:

Sprawa obywatelskiego sprzeciwu wobec 5G zyskała swego sojusznika w Sejmie RP.

 

Paweł A. Fijałkowski