KOALICJA Z PETYCJĄ W KANCELARII PREZYDENTA

W dniu dzisiejszym prof. Jacek Nowak, w imieniu Koalicji POLSKA WOLNA OD 5G, dostarczył do Kancelarii Prezydenta podpisy złożone pod:
– petycją nawołującą do wprowadzenia moratorium na sieć 5G w naszym kraju i redukcję ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne:
https://naszademokracja.pl/
– Międzynarodowym Apelem Stop 5G na Ziemi i w Przestrzeni Kosmicznej:
https://www.5gspaceappeal.org/

Do podpisów dołączono petycję o rozpoczęcie publicznej debaty na temat moratorium na bezprzewodową sieć 5G i redukcji ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne:
http://mywolniludzie.net/wp-content/uploads/2020/01/prezydent.don
oraz pismo przewodnie Koalicji skierowane do prezydenta, z którego treścią można zapoznać się poniżej oraz w załączniku.

 

Warszawa, 22.01.2020

    KOALICJA POLSKA WOLNA OD 5G


                                                         Pan Andrzej Duda
                                                         Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
                                                         Kancelaria
                                                         ul. Wiejska 10
                                                         00-902 Warszawa

PETYCJA
o publiczną debatę na temat moratorium na bezprzewodową sieć 5G
i redukcji ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne

Szanowny Panie Prezydencie,

4 kwietnia 2016 roku, w Belwederze przedstawiciele strony społecznej dyskutowali o negatywnym oddziaływaniu emitowanych przez stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej fal elektromagnetycznych w ramach prac powołanego przez Pana Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP. 4 lata temu przedstawiliśmy na tym spotkaniu twarde dowody, opinie lekarskie oraz opowiedzieliśmy dramatyczne historie osób poszkodowanych, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie stacji bazowych: https://www.prezydent.pl/

Stanowisko strony społecznej poparło wiele lokalnych samorządów, w tym Rada Miasta Krakowa. (Rezolucja Nr 21/XXII/19 Rada Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/

Zdaniem krakowskich radnych, w Polsce odnotowuje się coraz większe poczucie dyskomfortu mieszkańców, zwłaszcza miast, powodowanego ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne wysokich częstotliwości, generowane przez anteny stacji bazowych telefonów komórkowych, terminale mobilne (smartfony, tablety), systemy Wi-Fi, etc.. W rezolucji zwrócono też uwagę na fakt, że stan bieżący ulega systematycznemu pogarszaniu się w wyniku wdrażania kolejnych mobilnych systemów 3G, 4G, obecnie 5G, Problem ten odzwierciedlają liczne protesty obywateli opisywane i dokumentowane przez organizacje społeczne oraz media.

Mimo pisemnego sprzeciwu wielu polskich autorytetów naukowych, profesorów belwederskich, od 1 stycznia 2020 Minister Zdrowia zwiększył normy na mikrofale (tj. dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, w skrócie PEM) stosowane w telekomunikacji bezprzewodowej aż 100-krotnie! Zostały one wprowadzone po to, by jak najmniejszym wysiłkiem i kosztem dla firm telekomunikacyjnych umożliwić wdrożenie bezprzewodowej sieci 5G, która drastycznie zwiększy natężenie pól elektromagnetycznych w naszym otoczeniu.
5G bowiem, ze względu na specyfikę tej technologii (częstotliwości, modulacje, pulsacje, wąsko skupione i ukierunkowane wiązki promieniowania, zagęszczenie sieci anten), stanowi dużo poważniejsze zagrożenie dla zdrowia i środowiska, niż technologie istniejące obecnie.

Co więcej:
1. 5G wykorzystuje zakres częstotliwości, który nie został przebadany pod względem wpływu na zdrowie ludzi, zwierząt ani środowiska. Tysiące naukowców, lekarzy i pracow-ników służby zdrowia z całego świata wyraziło poważne obawy co do bezpieczeństwa 5G.
2. 5G i tzw. Internet Rzeczy oznacza całkowitą kontrolę (!) wszystkich aspektów naszego życia.
3. Niejonizujące pola elektromagnetyczne (PEM) są szkodliwe dla ludzi i środowiska. Tysiące już publikacji badań naukowych udokumentowały związki PEM z m. in.: nowotworami, problemami kardiologicznymi, neurologicznymi, bezpłodnością (zob. np. dokumentację dołączoną do tzw. 5G Appeal,
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal oraz bazę danych https://www.emfdata.org/en/studies). Technologia 5G spowoduje drastyczny wzrost tych i innych chorób.

UWAGA! Dzieci (także te jeszcze nienarodzone) i młodzież są szczególnie narażone na negatywne oddziaływanie promieniowania z urządzeń komunikacji bezprzewodowej, o czym ostrzegają sami operatorzy firm telekomunikacyjnych cyt. „Niezależnie od tego, czy korzystasz z zestawu słuchawkowego trzymaj telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne z dala od brzucha kobiety w ciąży, a w przypadku dzieci i młodzieży, z dala od podbrzusza”! https://radio-waves.orange.com/pl/najlepsze-praktyki/

Powyższe fakty świadczą o możliwości zagrożenia ze strony 5G żywotnym interesom Narodu i Państwa Polskiego.

W interesie więc Narodu i Państwa Polskiego apelujemy do Pana, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o podjęcie pilnych i skutecznych działań, aby ustanowić:
1.
moratorium na wdrażanie w Polsce technologii bezprzewodowej 5G oraz
2. normy (dopuszczalne poziomy) PEM na poziomach rzeczywiście chroniących zdrowie obywateli Polski oraz środowisko stosownie do wyników niezależnych badań naukowych, a w szczególności biorąc pod uwagę zalecenia takich międzynarodowych instytucji naukowych jak Europejska Akademia Medycyny Środowiskowej (EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. – PubMed – NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111) oraz tzw. Bioinitiative Working Group.

Na dowód poparcia powyższych postulatów załączamy listy podpisów obywateli polskich, wyborców, złożonych w krótkim okresie, pod polską petycją O MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-o-moratorium-na-5g-i-redukcje-ekspozycji-ludnosci-na-pola-elektromagnetyczne) i apelem międzynarodowym o moratorium na wdrażanie technologii 5G (https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal).

Należy pamiętać, że zgodnie z Konstytucją RP, art. 74 ustawy 2 oraz art. 5, ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które powinny kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, wspierać działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska oraz realizować prawo każdego do informacji o stanie i ochronie środowiska, zaś ochrona zdrowia i życia Polaków jest najważniejszym obowiązkiem władz publicznych.

Mając na uwadze powyższe, wnioskujemy do Pana Prezydenta o pilne zorganizowanie publicznej debaty z udziałem naukowców i strony społecznej na temat rzeczywistych skutków ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne.

Z niedowierzaniem stwierdzamy, że opinie, które wpłynęły do Ministerstwa Zdrowia w ramach konsultacji publicznych na temat zmiany limitu ekspozycji na sztuczne pola elektromagnetyczne nie zostały opublikowane, a głos polskiego środowiska naukowego został zupełnie zignorowany.

Z poważaniem,

dr Barbara Gałdzińska-Calik, ekspert ds. PEM, matka dziecka z oficjalnie zdiagnozowaną nadwrażliwością elektromagnetyczną (EHS),
Katarzyna Stawińska – magister inżynier ochrony środowiska,
mgr Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC, Sir Julian Rose, pisarz, rolnik, dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi, były doradca instytucji rządowych UK,
mgr Anna Mika, autorka broszury „Elektrosmog – niewidzialny wróg”, osoba elektrowrażliwa (EHS),
Jarosław Jucewicz, Radny Rady Miejskiej w Ciechocinku, doradca Koalicji Polska Wolna od 5G

Z upoważnienia,

Dr Jacek Nowak, emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
KOALICJA POLSKA WOLNA OD 5G
http://stop5g.com.pl, stop5gpl@gmail.com
Brzozówka 24 D
96-214 Cielądz

 

Załączniki (tylko do egzemplarza dla Pana Prezydenta RP):

  1. Podpisy na CD (ponad 11 600 podpisów na dzień 18.01.2020) pod polską petycją O MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE.

  2. Podpisy (na papierze oraz na CD – 1512 podpisów na początku stycznia 2020) złożone przez Polaków pod międzynarodowym Apelem o MORATORIUM NA 5G (International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space – www.5gspaceappeal.org/the-appeal )

Otrzymują:
1. Prezydent RP
2. a/a

Do wiadomości:
1. Biuro Dialogu i Korespondencji Kancelaria Prezydenta RP
2. Rzecznik Praw Dziecka
3. Rzecznik Praw Obywatelskich

 

 

 

 

Attachments