KONSULTACJE PUBLICZNE ROZPORZĄDZENIA WS. DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PEM W ŚRODOWISKU

 

Ministerstwo Zdrowia za pomocą rozporządzenia zamierza podnieść dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku w zakresie wysokich częstotliwości. Proponowana zmiana to wzrost wielkości z 0,1 W/m2 do 10 W/m2, czyli wartość docelowa będzie 100-krotnie większa! A bez niej nie będzie możliwe uruchomienie sieci 5G w naszym kraju.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne ws. projektu przedmiotowego rozporządzenia:
https://legislacja.rcl.gov.pl/
z którego treścią można zapoznać się tutaj:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12327201/12641411/12641412/dokument426855.pdf

Termin składania uwag: 29 listopada br., poprzez przesłanie ich w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, a także na adres e-mail: dep-zp@mz.gov.pl, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu.

Przy czym Minister Zdrowia uprzejmie informuje, że:
“Niezgłoszenie uwag w podanym terminie pozwolę sobie potraktować jako rezygnację z przedstawienia stanowiska i akceptację projektu.”


Zalejmy więc Pana Ministra naszymi opiniami w tej sprawie! 

Wysyłając swoją opinię, wyślijcie ją również do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:
biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

Przy okazji gorąco zachęcam Was do wysłuchania najnowszego wywiadu z Pawłem Wypychowskim dotyczącego właśnie proponowanego przez resort zdrowia obniżenia limitów dopuszczalnego PEM w Polsce:
https://www.youtube.com/

 

Attachments