6.09.2019 PREZYDENT PODPISUJE MEGAUSTAWĘ

Prezydent Andrzej Duda podpisał megaustawę. Na zapoznanie się z jej treścią i podjęciem decyzji miał 21 dni. Zrobił to jednak szybciej: w ciągu zaledwie 5 od jej dostarczenia.

Informacja o podpisaniu przez Andrzeja Dudę cyfrowej megaustawy pojawiła się na jego stronie internetowej dopiero wczoraj:
https://www.prezydent.pl/
W zamieszczonej tam informacji można przeczytać m.in. że w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – wprowadza ona zmiany, “zgodnie z którymi pomiary pól elektromagnetycznych wokół instalacji lub urządzeń mają być wykonywane bezpośrednio przed uruchomieniem instalacji lub urządzenia.”
Dziwne, że pana prezydenta nawet nie zastanowiło, dlaczego pomiar natężenia promieniowania ma być wykonany przed a nie w trakcie pracy emitującego je urządzenia. Tym bardziej, że już dziś, zgodnie z obowiązującymi przepisami, operator powinien być informowany wyprzedzająco o zamiarze przeprowadzenia takiego pomiaru przez organ kontrolny. A to nie jedyny ukłon megaustawy w stronę branży telekomunikacyjnej…

O zagrożeniach związanych z megaustawą pan Andrzej Duda był informowany przez naszą Koalicję m.in. na spotkaniu z jego przedstawicielami w dn. 24 lipca tego roku (link). O podobne spotkanie wnioskował także Instytut Spraw Obywatelskich chcąc przedstawić panu prezydentowi ekspertyzę autorstwa inż. Pawła Wypychowskiego, odpowiedź na kłamstwa Białej Księgi, opracowania Ministerstwa Cyfryzacji, w której resort informuje m.in., że coś takiego jak elektrowrażliwość (jednostka uznana przez WHO) po prostu nie istnieje…
Do prezydenta pisali także pojedynczy obywatele, m.in. dr Jacek Nowak, którego treść pisma zamieszczamy poniżej:
Do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy dot. telekomunikacji (5G)

Co ciekawe: w dniu dzisiejszym, czyli niespełna 4 dni od podpisania przez pana prezydenta cyfrowej megaustawy, dzięki której możliwe będzie złagodzenie norm ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne 100-krotnie, firma Orange poinformowała o rozpoczęciu testów sieci 5G w Warszawie:
https://www.youtube.com/

9 stacji bazowych zacznie pracować w tej technologii w dzielnicach: Ochota i Powiśle:

Wychodzi na to, że partia rządząca konsekwentnie realizuje swój plan: jeszcze dzień przed złożeniem przez prezydenta podpisu sam premier oświadczył, że:

“Jeżeli wyborcy się zdecydują zagłosować na nas – mamy bardzo dobrze przygotowany plan szybkiego wdrożenia 5G.” (link)